Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çiftliği

Konum: Selimşahlar / MANİSA
Yapı Türü: Entegre Süt Sığırcılığı Tesisi
İnşaat Alanı: 22.700 m²

960 baş sağmal, 1500 baş genç hayvan kapasiteli tesis projesi kapsamında mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanması. (Etüd Mimarlık ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.)

Paylaş!